Acupunctuur

30 minuten 40,00 Euro

U kunt bij ons ook terecht voor Acupunctuur behandelingen welke worden gegeven door Iwan Marckmann, Master of Science in Acupuncture en TCM (Traditional Chinese Medicine).

Traditionele Chinese acupunctuur bestaat uit het inbrengen van naalden op specifieke punten van het lichaam (de zogenaamde acupunctuurpunten). Bij moderne toepassing kunnen eventueel andere stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals bestraling met laser, een laagfrequente electriciteit op de geplaatste naalden in acupunctuurpunten. Sommige praktiserende acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt.

  • Ziekte wordt toegeschreven aan het uit evenwicht zijn van energie (Qi). Waar het normale stromen van Qi geblokkeerd of anderszins uit balans raakt, gaat dat gepaard met verschijnselen c.q. symptomen. Een andere belangrijke factor is onze verschijning of Shen (Chinees). Shen wordt beïnvloed door uiteraard Qi maar nog veel sterker door uit-balans-geraakte emoties (boosheid, angst, zorgen, bedroefdheid-verdriet, manie) en de daaraan gekoppelde mentale aard (ons karakter) Een derde ziekmakende factor is de disbalans van het Bloed. Dit uit zich doorgaans in een stagnatie van Bloed (met acute, scherpe pijn als herkenbaar symptoom) en/of een leegte van Bloed (zoals koude-symptomen). Qi moet gemaakt worden uit Bloed >< Bloed wordt bewogen door Qi. Het één functioneert dus niet goed zonder de ander en vice versa.

Klachten die wij behandelen: hoofdpijn, slapeloosheid, stress, examenvrees, darm klachten, menstruatie klachten en verslavingen. Wij maken ook gebruik van Oor acupunctuur in verband met sneller herstel.